Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR jest firmą założoną w 1998 roku. Zajmujemy się wsparciem osób poszkodowanych w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Nasza firma funkcjonuje na bazie doświadczeń i profesjonalnego przygotowania byłych pracowników firm ubezpieczeniowych, znających zagadnienia roszczeń i deklarujących niesienie pomocy pokrzywdzonym i poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych. Zdobyta przez tę grupę ekspercką wiedza i doświadczenie - szczególnie w zakresie ubezpieczeń - stwarza dla pokrzywdzonych i poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych komfortową sytuację rozwiązania każdego problemu związanego z zakresem zlecenia.

Ogólnopolskie Centrum Pomocy Po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR spełnia ważną funkcję wynikającą z przestrzegania przepisów prawa, wyrażoną maksymą:

"Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".