Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR oferuje pomoc w otrzymaniu należnego odszkodowania w związku ze zdarzeniem losowym, w następującym zakresie:

  • szkód na osobie,
  • szkód na pojazdach,
  • szkód majątkowych,
  • szkód powstałych w wyniku pożarów,
  • doradztwa, pomocy prawnej pokrzywdzonym i poszkodowanym,

Dodatkowo oferujemy pomoc w następującym zakresie:

  • sporządzanie kalkulacji napraw pojazdów,
  • wycena wartości rynkowej pojazdu,
  • wycena utraty wartości rynkowej pojazdu,
  • kwalifikacjia zakresu uszkodzeń pojazdu.

Prowizja, którą osobiście wynegocjuje zleceniodawca za prowadzenie sprawy, realizowana jest dopiero po otrzymaniu odszkodowania.