W 2012 roku w całym kraju doszło do ponad 120 tys. włamań z kradzieżą. Coraz więcej Polaków ubezpiecze się od włamań. Niestety ubezpieczyciele niechętnie wypłacają należne odszkodowanie lub zaniżają wypłacane kwoty.

Jeżeli czujesz się pokrzywdzony odmową wypłaty należnego ci odszkodowania albo jego wysokość Cię nie satysfakcjonuje skontaktuj się z nami a wystąpimy w Twoim imieniu do ubezpieczyciela.