Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR to firma zajmująca się kwestiami ubezpieczeniowymi, roszczeń ubezpieczeniowych, niosąca pomoc pokrzywdzonym i poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Utworzony przez WINDICAR zespół biegłych, ekspertów, licencjonowanych rzeczoznawców, to profesjonalna grupa osób, które - z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia - są przygotowane do kompleksowej pomocy, pozwalającej na rzetelne i obiektywne reprezentowanie osób pokrzywdzonych i poszkodowanych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wypłaty należnych odszkodowań.

Do ważnych atutów funkcjonowania firmy należy także współpraca z najlepszymi kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi na terenie całego kraju.

Ogólnopolskie Centrum Pomocy Po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR spełnia ważną funkcję wynikającą z przestrzegania przepisów prawa, wyrażoną maksymą:

"Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".