Kiedy należy Ci się odszkodowanie?

 • w przypadku gdy uczestniczyłeś w wypadku komunikacyjnym i nie jesteś sprawcą kolizji lub jeśli posiadasz ubezpieczenie autocasco
 • gdy Twój samochód zostanie uszkodzony w wyniku wjechania w dziurę na drodze lub przez   topniejący śnieg spadający z dachu
 • jeżeli Twoje mieszkanie zostało zalane przez sąsiada
 • gdy wywróciłeś się na oblodzonym chodniku
 • gdy twoje mieszkanie spłonęło w pożarze lub zostało uszkodzone w wyniku powodzi i posiadasz polisę ubezpieczeniową
 • z tytułu autocasco i innych polis majątkowych w przypadku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniowa
 • innych szkód

Zadzwoń i dowiedz się czy przysługuje Ci odszkodowanie !

Naprawienie szkody obejmuje:

 • straty, które poszkodowany poniósł oraz
 • korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono  np. utrata spodziewanego zysku.

Oznacza to, że np. w przypadku wypadku komunikacyjnego przy dochodzeniu odszkodowania z oc sprawcy odszkodowanie będzie obejmować :

 • koszty naprawy pojazdu w warsztacie oraz koszty części niezbędnych do naprawienia pojazdu
 • koszty holowania i parkingu
 • koszty najmu pojazdu zastępczego
 • zwrot wartości rynkowej pojazdu utraconej w wyniku kolizji
 • ponadto obok odszkodowania można domagać się zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę czyli np. odniesione obrażenia fizyczne, urazy psychiczne czy nawet śmierć osoby bliskiej.

Zobacz więcej

Od kogo możesz się domagać odszkodowania ?

 • bezpośrednio od sprawcy szkody
 • z tytułu ubezpieczenia OC od ubezpieczyciela sprawcy szkody
 • od ubezpieczyciela z tytułu posiadanej polisy majątkowej, autocasco
 • w przypadku gdy sprawca odpowiedzialny za szkodę zbiegł z miejsca wypadku z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego