Szkody spowodowane wskutek zalania mieszkania należą do najczęściej występujących szkód na mieniu. Jeżeli twoje mieszkanie zostało zalane przez sąsiada lub w wyniku awarii za którą ponosi odpowiedzialność zarządca budynku przysługuje ci prawo do odszkodowania. 

Jeśli wróciłeś do domu i zastałeś zalane mieszkanie pamiętaj aby zapobiec dalszemu powiększaniu się szkody.  Istotne jest również ustalenie źródła szkody oraz zgłoszenie jej do zarządcy budynku oraz ubezpieczyciela sprawcy szkody. Warto udokumentować również rozmiar powstałych szkód za pomocą fotografii.

Aby przywrócić swoje mieszkanie do stanu z sprzed zdarzenia, skorzystaj z naszej oferty a  pomożemy uzyskać należne  ci odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy szkody lub bezpośrednio od sprawcy.